2016. július 16., szombat

Hogyan válhatunk hitelesen azzá, akik valójában vagyunk?Előző cikkeimben már írtam az életcélok jelentőségéről és hatásaikról a boldogság és az élettel való elégedettség vonatkozásában. Beszéltem az elanyagiasodott társadalmunk és a céljaink kapcsolatáról is. Éppen ezért ezeket a témákat most nem fejtem ki részletesebben, a cikkeket itt találjátok: 
 

 Általános feltételezés a személyiség- és egészségpszichológiában, „hogy a célokat úgy határozhatjuk meg, mint jövőbeni állapotok mentális reprezentációit, melyek a cselekvés szempontjából motivációs erővel rendelkeznek, mivel irányítják a személy akaratlagos aktivitását.” (Martos, 2009a) Tehát a célok motivációs erővel mozgósítják az egyén külső és belső erőforrásait, annak érdekében, hogy a megálmodott jövőkép megvalósulhasson. Így hatással vannak a testi-lelki egészségre egyaránt. A céloknak továbbá komoly szerepe van a hiteles valamivé válásunkban is. De mit is jelent ez pontosan? Az egzisztencialista gondolkodók szerint igen nagy felelősségünk van abban, hogy azzá váljunk, akik valójában vagyunk. (valamivé válás hiteles módon) Van azonban a stagnálásnak három olyan gátló lehetősége, mely megakadályozza az egyént a hiteles valamivé válásában.
 
 Katatón állapot

A skizofrénia egyik altípusa a katatón állapot, melynek legfőbb jellegzetessége az, hogy az ember nem mozog. Az ilyen létállapotba került egyén egyáltalán nem halad a jövő felé. Az embernek úgy tűnik, nincsenek ilyenkor a jövőre irányuló céljai és nincsen motivációjuk arra, hogy a bennük rejlő potenciálokat kiaknázzák. Ettől függetlenül nem valószínű, hogy elégedettek azzal, akik, mégsem tesznek semmit a haladásuk érdekében. Marcia amerikai pszichológus (1993) ezt az állapotot identitásdiffúziónak nevezi. A diffúz identitású emberek nem köteleződnek el semmi mellett, nem foglalkoztatja őket, merre tartanak, csak lebegnek a jelenben és ˝ robognak a semmi felé.˝ (Kasser, 2005; 266.p.) Ebből is jól kitűnik, hogy a céltalan emberek kevésbé boldogok, mint motivált társaik. Továbbá azok az egyének az életben is sikeresebbek, akik rendelkeznek személyes jelentőséget hordozó célokkal. 

Elkerülés

˝A stagnálás másik módja a jövővel való kapcsolat elkerülése.˝ (Kasser, 2005; 266p.) Az elkerülő személyiséget valójában nagyon is foglalkoztatja a jövő, de ő elsősorban egy lehetséges és nem kívánatos, félelmetes jövőváltozatot szeretne elkerülni és nem törekszik új, pozitív dolgok kialakítására. Ebben az esetben viszont az egyén többet foglalkozik a negatív lehetőség, esemény elkerülésével, mint a pozitív kialakításával, így általában negatív érzelmi állapotba jut és rosszabbul fogja érezni magát. Megszállottság

Megszállottság esetén az egyén olyan célokba kapaszkodik, melyek nem megfelelőek az aktuális állapotot tekintve. Nem képes az elengedésre és megszállottsága ˝rossz jövőbe zárja őt.˝ (Kasser, 2005; 267p.) Ez az állapot pedig könnyen okozhat depressziót. ˝Amely az életbátorság összeomlása, cél-, értelem- és életerővesztés, amelyben múlttá lesz a jövőnk.˝ (Bagdy, 2010; 63p.)

Valamivé válás elidegenedett és hiteles módon

A célok megválasztása nagyban befolyásolja, hogy hogyan sikerül a valamivé válásunk. Fontos, hogy a személyiségünkkel kongruens, azaz hiteles célokat válasszunk. A célok pedig akkor kongruensek, amikor az emberek érdeklődésük miatt és az azonosulás okánál fogva követik őket. Továbbá akkor, amikor a személyes növekedés, az emberi kapcsolatok és a közösséghez tartozás belső céljait követik. A külső célok, mint a pénz, az imázs és a hírnév nem segítik elő a kongruenciát, azaz az elidegenedett valamivé váláshoz vezethetnek. Az elidegenedettség jele az, amikor a célt bevetített, úgy nevezett introjektált okok miatt követik (pl.: szégyellném magamat, bűntudatom lenne), vagy külső okok miatt. (pl.: másoktól várt jutalom, dicséret)Korábbi vizsgálatok pedig azt mutatták, hogy akik önmagukkal összhangban lévő célokat tűznek ki maguk elé,

  •  ˝azok jobban érzik magukat;
  • nagyobb erőfeszítést fejtenek ki a célok érdekében;
  • és a célon alapuló tevékenységek napi szinten is jobban kielégítik a szükségleteiket.˝ (Kasser, 2005; 271p.)

„Az ember célja a boldogság, és a boldogságot célok teremtésével és elérésével lehet megtalálni. A célok elérése pedig a siker kulcsa.” (Nikodém Vanda) Béndek Andrea


Felhasznált irodalom:
Bagdy Emőke, (2010): Hogyan lehetnénk boldogabbak? Budapest: Kulcslyuk kiadó kft.
Martos T. (2009a): Célok, tervek, törekvések. I. Elméleti megfontolások és alkalmazási lehetőségek. Magyar Pszichológiai Szemle, 64: 337-358.
Tim Kasser, (2005):  Az anyagiasság súlyos ára, Ursus Libris, Budapest.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése